ProfitFinder® visar "dolda" resultatmöjligheter genom att på tre nivåer visa faktiskt resultat med samtliga kostnader fördelade.

ProfitFinder fungerar som en "ekonomisk GPS" som utgår från det totala värde som produceras i ett företag under valfri period och som sedan följer verksamheten över resurser och ner till produkter och kunder. För varje resurs, produkt och kund visas resultatet baserat på aktuella marknadspriser. På det sättet fungerar ProfitFinder också som ett Resultatnätverk (R-net©) som gör att resultatmål i delprocesser kan följas så att även personal i olika avdelningar kan samverka mot processmålet.

ProfitFinder®

ProfitFinder®


ProfitFinder®ProfitFinder har ett automatiskt indataprogram som uppdaterar sin databas via befintliga kundsystem. Se också "Resultatnätverk"
Beställ nätdemo borje@scorebase.com

Indatakrav