Mentor och Business coach i växaföretag.

Två verktyg från mina drygt 15 år i Forskarbyn Ideon i Lund som visat sig effektiva för att driva upp egna bolag.

Generell planeringsmodell!

ProfitFinder®


ProfitFinder®