Anpassad expansionscoaching för växaföretag.

Drygt 15 år i Forskarbyn Ideon i Lund med att starta och driva upp egna bolag utgör grunden för min verksamhet med växa företag.

Nytt krav - Förutom hårt arbete krävs för ett bra resultat krävs också att arbeta med de nya kraven - se nedan!

Resultatstyrd coaching för växaföretag innebär en mix av aktiviteter för en fokuserad expansion - se modell nedan!.

ProfitFinder®


ProfitFinder®

Genom att vi arbetar systematiskt med affärsplanen från ett tydligt tillväxtperspektiv blir coachingen både "här och nu" och framtidsorienterad. Huvudparten av arbetet sköts kostnadseffektivt över nätet.