Utmaningar - nya resultatverktyg.

Vad tjänar vi pengar på?

Med analysverktyget ProfitFinder© har du koll på vad företaget tjänar pengar per kund och per resurs - on line.
ProfitFinder är också ett verktyg som arkitektur för större företags resultatplattform.

Digitalisering.

Det är framtidens sätt att arbeta som sänker kostnader och ökar personalens motivation - se digitala affärsmodeller

Förhandlingsteknik

En av mina specialiteter - som jag gärna lär ut.

Vad vi äter är mer resultatpåverkande än vi tror.

Ett område som jag läst in mig på och som blir mer och mer aktuellt är vår kost. Alla dessa dieter som vi läser om - vad är fakta?


Att skapa balans och då handlar det om hela människan:ProfitFinder®

Utmaningen är att få ihop arbete och livspussl och komma till lösningar som fungerar och motiverar.

NYHET - EDP - Existentiell Dialog Promenad som innebär att vi under en promenad tar upp saker som berör olika "vägskäl eller utmaningar" och vi gör det på ett nytt sätt. Ring mig så berättar jag mer 0709 44 85 65