Utmaningar att arbeta med.

Moral.

Att stärka varumärket och ge personal en klar värdegrund att arbeta efter.


Beteende ekonomi.

Beteende ekonomi eller "nudging" används både internt och externt. Det kostar lite men ger stora effekter när det gäller att ändra beteenden.


Digitalisering - ettor och nollor är snabba och sparar pengar.

Att vara ständigt uppkopplad är både kul och jobbigt och rätt använt sänker det företagens kostnader och ökar personalens motivation.


Allt är dock inte bara digitalisering utan det gäller att skapa balans och då handlar det om hela människan:ProfitFinder®


Den ultima utmaningen är att få ihop arbete och livspussl och komma till lösningar som fungerar och motiverar.