Från hierarki till intjänings-process-nätverk med återkoppling från resultatplattform.ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser är samtliga kopplade till resultatmål som styrs och återkopplas via en resultatplattform.Läs mer om modern resultatnätverksstyrning.