Från hierarki till intjänings-process-nätverk med återkoppling från resultatplattform.


Resultatplattformen - ProfitFinder - ett värdeskapande nätverk.


ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser är all personal kopplad till resultatmål som styrs och återkopplas via en resultatplattform. Bilden vill också visa hur organisationens produkter och tjänster är fokuserade mot kunder, kundnytta och sökande mot nya marknader och affärsmöjligheter.

Läs mer om modern resultatnätverksstyrning.