Modern verksamhetsutveckling handlar mycket om att digitalisera och utnyttja nätet.


ProfitFinder är ett stöd i den processen som plattform för att styra en flexibel nätverkande organisation.


ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser är all personal kopplad till resultatmål som styrs och återkopplas via en resultatplattform.


Läs mer om modern resultatnätverksstyrning - speciellt nu i Covid19-tider när många jobbar hemifrån.