Från hierarki till intjäningssprocess med återkoppling från resultatnätverk.ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser är samtliga kopplade till resultatmål.Läs mer om modern resultatnätverksstyrning.