Indata Filer

Nedan följer en beskrivning av de olika filerna och vilka villkor de måste uppfylla.

Vanligtvis sparas filerna som kommaseparerade filer med ändelsen csv, vilket är ett filformat som stödjer att man kan dela upp varje rad i olika fält m h a ett semikolon ( i Engelsktalande länder använder man ett kommatecken därav namnet) men det går även att använda vanliga textfiler. Nedan visas hur en fil ser ut när man har öppnat den i Excel 2007

bild1

och i följande bild visas hur den ser ut om man öppnar den i Anteckningar.

bild1

I bilden ovan ser man att hur raderna har separeras med ett semikolon och att varje rad innehåller fem fält. Uppfylls inte vilkoret på ett fält kommer inte den raden att sparas till databasen.

Artikelregister

Artikelregister består av fem fält:

 1. ArtikelID - unikt id för varje produkt
 2. Namn - namnet på produkten
 3. Riktpris - innehåller försäljningspris, detta pris kommer att användas för att skapa en värdekedja om ingen försäljning har skett av produkten under den tidsperiod som VK:n avser.
 4. Kapacitet - Produktionskapacitet per timme av producerade enheter.
 5. RPK - Rörlig produktionskostnad för produkten. Rörliga produktionskostnader anges som faktiska RPK vid varje produktionstillfälle (om det inte finns ett verkligt värde så används det kalkylerade värdet).
Villkor:
 1. ArtikelID - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 2. Namn - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 3. Riktpris - Måste vara ett tal som är större än noll.
 4. Kapacitet - Måste vara ett heltal som är större än noll.
 5. RPK - Måste vara ett tal som är större än noll.

Kundregister

Kundregister består av 2 fält:

 1. KundID -  Unikt id för varje kund.
 2. Namn - Namn eller beskrivning av kunden.
Villkor:
 1. KundID - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 2. Namn  - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).

Orderhuvud

Orderhuvud består av fem fält:

 1. OrderID - Unikt id för att identifiera orderhuvudet
 2. KundID - Anger vilken kund som är kopplad till ordern.
 3. Datum - Anger datumet för ordern.
 4. RMK - (Rörlig Marknadsföringskostnad) anger kundkostnad för ordern, t.ex. fraktkostnader. Rörlig Marknadsföringskostnad anges i faktisk kostnad, t.ex. om fraktkostnader är 100 SEK så anges 100 i detta fält.
 5. Ordervärde - Summan av alla orderraders värde (försäljningspris).
Villkor:
 1. OrderID - Måste vara ett heltal som är större än noll.
 2. KundID - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 3. Datum -Måste vara ett giltigt datum (2011-01-31).
 4. RMK - Måste vara ett tal som är större än noll.
 5. Ordervärde - Måste vara ett tal som är skilt från noll.

Orderrader

Orderrader består av fem fält:

 1. ID - Unikt id för varje orderrad
 2. OrderID -  ID som kopplar orderraden till rätt orderhuvud.
 3. ArtikelID -  Anger vilken produkt som orderraden avser.
 4. Pris -  Anger till vilket pris som produkten är såld.
 5. Antal - Anger den sålda kvantiteten.
Villkor:
 1. ID - Måste vara ett heltal som är större än noll.
 2. OrderID - Måste vara ett heltal som är större än noll.
 3. ArtikelID - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 4. Pris - Måste vara ett giltigt tal.
 5. Antal - Måste vara ett heltal som är skilt från noll.

Produktion

Produktion består av fyra fält:

 1. BatchID - Unikt id för varje produktionsrad.
 2. ArtikelID -  Anger vilken produkt som produktionen avser.
 3. Antal - Anger den producerade kvantiteten för specificerad produkt.
 4. Datum -  Anger datum för produktion
Villkor:
 1. BatchID - Måste vara ett heltal som är större än noll.
 2. ArtikelID - Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
 3. Antal - Måste vara ett giltigt heltal.
 4. Datum - Måste vara ett giltigt datum (2011-01-31).

Sammanfattning med exempel

Artikelregister

ArtikelIDNamn RiktprisKapacitetRPK
Ett unikt id för varje produkt Namnet på produkten. Riktpris innehåller försäljningspris, detta pris kommer att användas för att skapa en värdekedja om ingen försäljning har skett av produkten under den tidsperiod som VK:n avser. Produktionskapacitet per timme av producerade enheter. RPK Rörlig produktionskostnad för produkten. Rörliga produktionskostnader anges som faktiska RPK vid varje produktionstillfälle (om det finns ett verkligt värde så används det kalkylerade värdet).
Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Måste vara ett tal som är större än noll. Måste vara ett heltal som är större än noll. Måste vara ett tal som är större än noll.
ETH-800I Rack Mount Kit (S80TXD) 115,49 100 57,745

Kundregister

KundID Namn
KundID är ett unikt id för varje kund Namn eller beskrivning av kunden.
Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver).
102 Software Express AB

Orderhuvud

OrderID KundID Datum RMK Ordervärde
OrderID är ett unikt id för varje orderhuvud KundID anger vilken kund som är kopplad till ordern. Datum anger datumet för ordern. RMK (Rörlig Marknadsföringskostnad) anger kundkostnad för ordern, t.ex. fraktkostnader. Rörlig Marknadsföringskostnad anges i faktisk kostnad, t.ex. om fraktkostnader är 100 SEK så anges 100 i detta fält. Ordervärde summan av alla orderraders värde (försäljningspris).
Måste vara ett heltal som är större än noll. Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Måste vara ett giltigt datum på formen (2011-01-31). Måste vara ett tal som är större än noll. Måste vara ett tal som är skilt från noll.
5235 102 2011-01-31 12,45 2770

Orderrader

IDOrderID ArtikelIDPrisAntal
ID är ett unikt id för varje orderradOrderID är det id som kopplar orderraden till rätt orderhuvud.ArtikelID anger vilken produkt som orderraden avser.Pris anger till vilket pris som produkten är såld.Antal anger den sålda kvantiteten
Måste vara ett heltal som är större än noll. Måste vara ett heltal som är större än noll. Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Måste vara ett giltigt tal.Måste vara ett heltal som är skilt från noll.
200 5235 ETH-800I 277 10

Produktion

BatchIDArtikelID AntalDatum
BatchID är unikt id för varje produktionsrad. ArtikelID anger vilken produkt som produktionen avser. Antal anger den producerade kvantiteten för specificerad produkt. Datum anger datum för produktion
Måste vara ett heltal som är större än noll. Kan bestå av högst 100 tecken (både siffror och bokstäver). Måste vara ett giltigt heltal. Måste vara ett giltigt datum på formen (2011-01-31).
12 ETH-800I 200 2011-01-23