Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Post- och besöksadress:ScoreBase AB
Ringvägen 38A
118 67 Stockholm

ScoreBase® levererar - numera också över nätet som NÄTMENTOR och coach:

- Stöd för genomförande och att komma till beslut för att nå mål.

- Möjligheter till resultatförbättring med analysverktyget ProfitFinder®, samt bidra med underlag till en digitaliserad resultatplattform med mjukvaran Resultatnätverk(R-net©).

- Inhyrd VD/Turn around project. Ett av de senare projekten av denna typ var ett - utvecklings- och avknoppningsbolag.

- Styrelsearbete stödja styrelsearbetet som adjungerad styrelseledamot.

- Mentor inom offentlig verksamhet - se Börje Paulssons DN-artikel.

- En trygg referens. Fler referenser på begäran.

Till första sidan!