Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Post- och besöksadress:ScoreBase AB
Ringvägen 38A
118 67 Stockholm

ScoreBase® levererar:

Mentor och personlig coach som med energi, och stöd för genomförande, ger chefer bättre möjligheter att komma till rätt beslut för att nå resultatmål. Ett unikt helhetskoncept som nu även tillför dynamiska komponenter för att trygga kundlojalitet och personalmotivation.

Ge möjligheter till resultatförbättring med analysverktyget ProfitFinder®, samt bidra med underlag till ett digitaliserat Resultatnätverk(R-net©).

Inhyrd VD/Turn around project. Ett av de senare projekten av denna typ var ett - utvecklings- och avknoppningsbolag.

Styrelsearbete – rekrytera styrelsemedlemmar och stödja styrelsearbetet som adjungerad styrelseledamot.

Mentor och personlig caching inom skattefinansierad verksamhet - se DN-artikel.

En trygg referens. Fler referenser på begäran.

Till första sidan!