Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Post- och besöksadress:ScoreBase AB
Ringvägen 38A
118 67 Stockholm

ScoreBase® levererar en professionell rådgivningstjänst nu också över nätet som NÄT-MENTOR:

- Bollplank och Second Opionion samt en metod för att driva projekt och mer långsiktiga mål.

- Resultatanlys med mjukvaran ProfitFinder®, och stöd för att arbeta i värdeskapande nätverk©.

- Inhyrd VD/Turn around project. Se uppdragsexempel - ett utvecklings- och avknoppningsbolag.

- Styrelsearbete vara motor i arbetet som adjungerad styrelseledamot.

- Rådgivare inom offentlig verksamhet - att överföra erfarenhet från privat verksamhet - se Börje Paulssons DN-artikel.

- En trygg referens. Fler referenser på begäran.

Till första sidan!