Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Post- och besöksadress:ScoreBase AB
Ringvägen 38A
118 67 Stockholm

ScoreBase® levererar - nu också över nätet som net-MENTOR och Business coach:

- Bollplank för aktuella frågor samt en metod för att driva projekt och mer långsiktiga mål.

- Resultatförbättring med mjukvaran ProfitFinder®, och att arbeta i värdeskapande nätverk©.

- Inhyrd VD/Turn around project. Se uppdragsexempel - ett utvecklings- och avknoppningsbolag.

- Styrelsearbete stödja styrelsearbetet som adjungerad styrelseledamot.

- Mentor och organisationsutveckling inom offentlig verksamhet - se Börje Paulssons DN-artikel.

- En trygg referens. Fler referenser på begäran.

Till första sidan!