ProfitFinders processanalys ger ett komplett beslutsunderlag som i sekvens visar resultat för produkter, kunder och resurser - se demo nedan!

Fokus är på att ta fram dolda möjligheter till bättre resultat och att med med ett kraftfyllt beslutsstöd hjälpa till så att de också blir realiserade.

- I vardagsarbetet för att säkrare uppnå budgeterade mål och att bygga en intjäningskultur.

- Är du VD, eller i ledningsgruppen, får du en extern partner att utifrån ett nytt beslutsunderlag diskutera affärsmodell och strategi.

- En specilitet är finansiering med (risk-)kapital anskaffning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Demo av ProfitFinder se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Sedan demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Södermalm, Stockholm