Börje Paulssons bakgrund.

Erfarenhet.

Jag har drygt 40 års professionell erfarenhet av att driva företag. 30 år som entreprenör - bl a under ett antal år startat och utvecklat egna bolag i forskarbyn Ideon i Lund. Tidigare 10 år i ledande befattningar inom franska Saint-Gobain och engelska Johns Manville. Nu som mentor, chefscoach och företagsrådgivare. Erfarenhet från IT, bioteknik, bygg, bageri, transport, verkstad, pappersindustrin, samt offentlig verksamhet.

Mentor och personlig chefscoach

Utifrån min erfarenhet och utbildning, som ingenjör och civilekonom, samt akademiska studier inom psykologi och filosofi, har jag utvecklat en helhets coaching som stöd till chefer för att säkra bra resultat inklusive livspusslet och ett gott liv.

Resultatnätverk - R-net©.

För resultatuppföljning har jag utvecklat ProfitFinder ett analysverktyg som nu vidareutvecklats som ett resultatnätverk - R-net©. Eller för att göra lönsamhetsanalyser snabbt och effektivt över nätet. I koncerner kan systemet utnyttjas som designmodell för ett R-net©.Min inspiration hämtar jag bland annat som farfar i umgänget med mina barnbarn Emma och Troy, och nu också som morfar till Carl.

ProfitFinder® ProfitFinder®


ProfitFinder®

Börje Paulsson.

"Jag arbetar individuellt med resultat ansvariga i syfte att ge en utvecklande coaching som ger drivkrafter att nå uppställda mål."