Börje Paulssons bakgrund.

Erfarenhet.

Jag har drygt 40 års professionell erfarenhet av att driva företag. Dels i ledande befattningar inom franska Saint-Gobain gruppen och engelska Johns Manville. Dels som entreprenör - startat och utvecklat egna bolag i forskarbyn Ideon i Lund. Nu som mentor, utvecklingscoach och företagsrådgivare. Erfarenhet från IT, bioteknik, bygg, bageri, transport, verkstad, pappersindustrin, samt offentlig verksamhet.

Mentor och utvecklingscoach

Utifrån min företagserfarenhet och utbildning, som ingenjör och civilekonom, samt nu akademiska studier inom psykologi och filosofi, har jag utvecklat en speciell Road Map. Den gör det möjligt att effektivt kunna arbeta över nätet, och ger en säker och trygg utveckling av företag och verksamheter via mentorskap och coaching av chefer.

Resultatplattformen ProfitFinder.

För resultatuppföljning har jag utvecklat ProfitFinder ett analysverktyg som nu vidareutvecklats som en resultatplattform för verksamhetsstyrning och företagsutveckling. Samt för att göra lönsamhetsanalyser snabbt och effektivt över nätet. I koncerner kan systemet utnyttjas som designmodell för en Resultatplattform.Min inspiration hämtar jag under golfrundor och som farfar i umgänget med barnbarnen Emma och Troy, och som morfar till Carl.

ProfitFinder® ProfitFinder®


ProfitFinder®

Börje Paulsson.

"Jag arbetar individuellt, oftast över nätet, med resultat ansvariga i syfte att ge en utvecklande coaching som ger drivkrafter till utveckling och att nå mål."