När arbetsliv och fritid alltmer integreras ökar stressen med att få ihop livspusslet. Men låt inte stressen ta överhand med sämre resultat på jobbet och otrivsel på fritid! Med en erfaren mentor kan du återta kontrollen, få nya drivkrafter med fler perspektiv som utvecklar dig som chef och din verksamhet.


ProfitFinder®

Mina uppdrag handlar inte om Mindfulness utan att söka lösningar till de konkreta problem som skapar stressen.
Med en mer stimulerande(!) stressnivå är det sedan rätt miljö att gå vidare och förverkliga dina mål.
- Börje Paulsson VD, ScoreBase

Förutom den personliga hands-on-coachingen får du hjälp med:

1) Att utveckla effektiva arbetsprocesser.

2) Att göra de nya kraven till framgångsfaktorer i ett seriöst utvecklingsarbete.

3)Vilka produkter, tjänster eller resurser tjänar, eller förlorar, ditt företag pengar på?
Dra fördel av ScoreBase unika vinstanalys som genomförs kostnadseffektivt över nätet. Beställ demo!


ScoreBase affärsidé - ge chefer en professionell support för att nå sina mål!


ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet, och nu två års filosofi och psykologi studier, har jag som mentor och företagsrådgivare skapat ett helhetskoncept för chefer.

För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!

Utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Det kan innebära att genomföra möten promenerande, eller på ScoreBase kontor. Men framförallt att vi arbetar över nätet på tider som passar dig och alltid under sekretess. En trygg referens.