Här får du en erfaren mentor som stöd för både vardagsproblem och utveckling.

Jag bidrar också med nya grepp när det gäller personalmotivation och kundlojalitet.

Hej jag heter Börje Paulsson, efter drygt 30 år huvudsakligen som entreprenör i egna bolag arbetar jag nu som mentor och företagsrådgivare. Kombinationen mentor och företagsrådgivare har visat sig vara en effektiv personlig coach för chefer.

Mig engagerar chefer för att ha en erfaren person utanför den egna verksamheten att diskutera problem och skapa utvecklingsmöjligheter med. Förutom min företagserfarenhet får du:

1) Regelbundenhet i utvecklingsarbetet med noggrannhet och en lagom portion envishet för att nå uppsatta mål.

2) Ett väl beprövat arbetssätt - med fokus på att skapa effektiva sätt att arbeta. Det gäller ovsett storlek och privat eller offentlig verksamhet.

3) Det finns nya moraliska krav som går att göra till framgångsfaktorer. De ökar motivationen och tar fram drivkrafter för att snabbare komma till beslut och genomförande.

Vi hjälper dig att digitalisera praktiskt så att det passar just din verksamhet.

Trenden är att alltfler företag inför beslutsstödjande digitalisering.1) ScoreBase har resurser att genomföra klientanpassade projekt. En specialitet som vi arbetat mycket med är en unik vinstanalys av affärsprocesser.
ProfitFinder®1) "New models based on direct personalized communication with clients will transform every industry."
Googles utvecklingschef Ray Kurtzweil i sin bok The Singularity Is Near.ProfitFinder®
Börje Paulsson:

"Att göra bra affärer idag kräver förutom professionalitet ett moraliskt handlande och att utnyttja IT fullt ut. Se vårt specialverktyg ProfitFinder."


För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!


Spännande nyhet - utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Det kan vara att vi är på mitt kontor, eller att vi genomför mötet promenerande, eller att vi sitter på ett trevligt ställe på stan. Men också att vi arbetar över nätet. Allt för att komma utanför boxen och kunna arbeta ostört, kreativt och fokuserat.