Här får du en erfaren mentor som stöd för både vardagsproblem och utveckling.

Jag bidrar också med nytt grepp för personalmotivation och kundlojalitet och en unik vinstanalys.

Hej jag heter Börje Paulsson, efter 30 år som entreprenör arbetar jag nu som mentor och företagsrådgivare.

Mig engagerar chefer för att ha en erfaren person att diskutera problem och skapa utvecklingsmöjligheter med.

Med mig som mentor får du:

1) Regelbundenhet i utvecklingsarbetet.

2) Fokus på att skapa effektiva sätt att arbeta.

3) Det finns nya krav som går att göra till framgångsfaktorer.

Vad tjänar ditt företag pengar på - testa vår unika vinstanalys!

Trenden är att alltfler företag inför beslutsstödjande digitalisering.1) Vår specialitet är en unik vinstanalys.
Vi ger 35% rabatt på de första 5 analyserna!
ProfitFinder®1) "New models based on direct personalized communication with clients will transform every industry."
Googles utvecklingschef Ray Kurtzweil i sin bok The Singularity Is Near.ProfitFinder®
Börje Paulsson:

"Att göra bra affärer idag kräver förutom professionalitet ett moraliskt handlande och att utnyttja IT fullt ut. Se vårt specialverktyg ProfitFinder."


För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!


Spännande nyhet - utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Det kan innebära att genomföra möten promenerande, eller på ett trevligt ställe på stan. Men också att vi arbetar över nätet. Allt för att kunna arbeta ostört och fokuserat.