Att arbeta med ScoreBase handlar om att motiveras och utvecklas genom att skapa bättre resultat.

Förutom allmän företagsrådgivning har vi fokus på:

1) Effektiva arbets(affärs)processer.
Effektiviteten står idag ofta för att rätt utnyttja den nya tekniken.

2) Att personalen motiveras och att kundnöjdheten ökar. Det ställer krav som vi gör till framgångsfaktorer.

Vilka produkter, tjänster eller resurser tjänar ditt företag pengar på?

Dra fördel av ScoreBase unika vinstanalys av affärsprocesser. Läs mer om vinstanalysen!
Analysen kan genomföras på både produktions- och tjänsteföretag.
ProfitFinder®


ProfitFinder®
Börje Paulsson VD:

- Efter 30 år som entreprenör, arbetar jag nu som mentor-chefs-coach-företagsrådgivare. .

För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!

Utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Det kan innebära att genomföra möten promenerande, eller på ScoreBase kontor. Men franförallt att vi arbetar över nätet på tider som passar dig och alltid under ekretess. En trygg referens.