Vill du "bara" förbättra företagets resultatet eller göra en nystart?


Efter 40 år som företagare och nu 2 års filosofistudier erbjuder jag en unik form av mentorskap från "management till meningen med jobbet och livet." Du får ett personligt stöd med fokus på att nå både dina och företagets mål. - Börje Paulsson, mentor.

Läs här om hur min Road Map hjälper dig att tryggt nå dina mål.

Du får också hjälp med affärs- och resultatutveckling genom:

1) Att analysera resultat och stärka verksamhetsstyrningen med ScoreBase resultatplattform ProfitFinder

2) Att utveckla effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att stärka varumärket och utnyttja ny teknologi.


Garanti för bra resultat via resultatdebitering - låg fast timersättning med del i resultatet.


Exempel på klienter och uppdrag
ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med 40 års företagserfarenhet, arbetar jag nu med ett nytt mentorskap för att stödja chefer i arbetet med att utveckla verksamhet och nå sina mål.


Medlem i Mentor Academies

Referens från Näringsdepartementet.

Boka ett introduktionsmöte.

Eller ring för mer information 0709 44 85 65.