Här får du en erfaren mentor som stöd för både vardagsproblem och utveckling.

Jag bidrar också med nya grepp när det gäller personalmotivation och kundlojalitet.

Hej jag heter Börje Paulsson, och arbetar som mentor efter drygt 20 år som entreprenör i egna bolag.

Mig engagerar chefer för att ha en erfaren person utanför den egna verksamheten att diskutera problem och skapa utvecklingsmöjligheter med. Förutom min företagserfarenhet får du:

1) Regelbundenhet i utvecklingsarbetet med systematik och struktur.

2) Ett väl beprövat arbetssätt - med fokus på att skapa effektiva resultatprocesser. Väl fungerande processer gäller för all verksamhet för att uppnå bra resultat. Det gäller ovsett storlek och privat eller offentlig verksamhet.

3) Det finns nya moraliska krav som jag gör till framgångsfaktorer. Dessa använder jag för att öka motivation och få fram drivkrafter som gör det lättare att komma till bra beslut och effektivt genomförande.

Vi hjälper dig att digitalisera praktiskt så att det passar just din verksamhet.

Trenden är att alltfler företag inför beslutsstödjande digitalisering.1) ScoreBase har resurser att genomföra klientanpassade projekt.
ProfitFinder®1) "New models based on direct personalized communication with clients will transform every industry."
Googles utvecklingschef Ray Kurtzweil i sin bok The Singularity Is Near.ProfitFinder®
Börje Paulsson:

"Att göra bra affärer idag kräver förutom professionalitet ett moraliskt handlande och att utnyttja IT fullt ut. Se vårt specialverktyg ProfitFinder."


För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!


Spännande nyhet - utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Det kan vara att vi är på mitt kontor, eller att vi genomför mötet promenerande, eller att vi sitter på ett trevligt ställe på stan. Men också att vi arbetar över nätet. Allt för att komma utanför boxen och kunna arbeta ostört, kreativt och fokuserat.