Är stressen ditt problem? Här får du en personlig mentor med ett annorlunda angreppsätt - nu även över nätet.

Välkommen till net-MENTORN©.

(Jag arbetar också traditionellt med personliga möten.)Min bakgrund gör att du får ett professionellt stöd från "management till livspusslet till existentiella frågor"
- Börje Paulsson, mentor.

ProfitFinder®

Specialitet - stressreduktion - metod: Resultat som motiverar och utvecklar.


Med min Road Map metod utvecklad för att arbeta över nätet når du tryggt och avstressande dina mål.


Jag erbjuder också andra specialiteter som jag arbetat mycket med och även tagit fram egna verktyg:

1) Resultatanalys med ProfitFinder

2) Effektiva arbets(affärs)processer.

3) Stärka varumärke och utnyttja ny teknologi.


Exempel på klienter och uppdrag
ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Jag arbetar med aktivt mentorskap åt styrelser, VD:ar och chefer.


Medlem i Mentor Academies

Referens från Näringsdepartementet.

Boka ett introduktionsmöte.

Eller ring för mer information 0709448565ProfitFinder®


Så skapar du resultat med en personlig mentor