Söker du en mentor och coach på tider och platser som passar dig?

Välkommen till NÄTMENTORN.Min bakgrund gör att du får ett professionellt stöd från "management till livspusslet till existentiella frågor"
- Börje Paulsson, mentor och coach.

Med min Road Map metod utvecklad för att arbeta över nätet når du tryggt och avstressande dina mål.

Du får också hjälp med:

1) Att analysera resultat med ProfitFinder

2) Att utveckla effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att stärka varumärket och utnyttja ny teknologi.


Exempel på klienter och uppdrag
ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Jag arbetar med aktivt mentorskap och coaching åt styrelse, VD och chefer.


Medlem i Mentor Academies

Referens från Näringsdepartementet.

Boka ett introduktionsmöte.

Eller ring för mer information 0709 44 85 65.