Här får du en unik personlig support för att nå dina mål från management till livspusslet.

Chefsrollen är i ständig förändring i en stressig miljö som kan göra det svårt att fatta beslut och genomföra. Men som på gymmet kan du nu få en professionell tränare som hjälper dig nå målen - och ha kul på jobbet.


ProfitFinder®

- Jag tillför förutom erfarenhet, struktur och energi, som ger drivkrafter så att saker blir gjorda.
- Börje Paulsson, Mentor och VD ScoreBase

Du får också hjälp med:

1) Att arbeta med nya utmaningar för att stärka verksamhet och varumärke.

2) Att skapa effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att analysera vilka produkter eller tjänster och resurser, som ditt företag, tjänar eller förlorar på?
Med ScoreBase mjukvara ProfitFinder genomförs analysen kostnadseffektivt över nätet.
Beställ demo!

Nyhet - Mentorinsatserna i punkterna 1 - 3 ovan ges också som nätkurser med lärarstöd.ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet, har jag som mentor och personlig coach, nu efter två års filosofi studier, skapat ett koncept med en existentiell touch.

För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!

Utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag på "neutrala mötesplatser" och framförallt via nätet och på tider som passar dig och alltid under sekretess.

Medlem i Mentor Academies

Mentor i Almis mentorprogram