Som chef, med den ständiga uppkopplingen, är du alltid på jobbet. Det är lätt att både management och livspussel blir lidande och skapar negativ stress. En erfaren mentor, som en personlig chefscoach, kan ge nya perspektiv som utvecklar dig och din verksamhet, så stressen blir en positiv drivkraft.


ProfitFinder®

- Min insats handlar inte om Mindfulness, utan utgår från din situation genom att konkret stödja ditt arbete med att nå arbetsmål och att få ihop livspusslet. - Börje Paulsson VD, ScoreBase

Men jag hjälper dig också med:

1) Ett nytt perspektiv när det gäller motivation utifrån högst aktuella krav.

2) Att skapa effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att analysera vilka produkter, tjänster och resurser tjänar, eller förlorar, ditt företag pengar på?
Dra fördel av ScoreBase unika vinstanalys som genomförs kostnadseffektivt över nätet. Beställ demo!


ScoreBase affärsidé - ge chefer en unik personlig support för att nå sina mål!


ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet, har jag som mentor och personlig coach, nu efter två års filosofi studier, skapat ett nytt chefskoncept med en existentiell touch.

För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!

Utanför boxen!

För att bryta traditionell mötesteknik arbetar jag utanför klientföretaget. Framförallt via nätet och på tider som passar dig och alltid under sekretess.

Se ockskå mitt engagemang i
Mentor Academy