Börje Paulssons bakgrund.

Erfarenhet.

Ledande befattning inom Saint-Gobain, samt inom Business Sweden i Schweiz. Därefter via ett Management Buy Out entreprenör startat och utvecklat bolag i Lunds Forskarby Ideon. Varit med om den digitala revolutionen från start och hur den ökar effektivitet och personalens motivation med flexibilitet hur och var man arbetar.

Utbildning, intressen och egna verktyg

Ingenjör och civilekonom, samt studier inom psykologi, filosofi och nu senast Artificiell Intelligens (AI). Startat och driver grupperna "Unga senior ekonomer" från Lunds Universitet, och "Unga Filosofer" studiekamrater från Stockholms Universitet. Utvecklat analysverktyget ProfitFinder som också är en resultatplattform för flexibelt nätverksföretagande.

ProfitFinder®

Börje Paulsson.

Nu har jag läst in en del om AI för att kunna sätta mina klienter på spåret mot det framtida företagandet.