Börje Paulssons bakgrund.

Erfarenhet.

Chefsbefattningar inom Saint-Gobain, och Business Sweden Via ett utköp från Ferrosan etablering i forskarbyn Ideon i Lund. Där jag startat och utvecklat ett flertal bolag. Från mina erfarenheter har jag nu utvecklat algoritmen ProfitFinder som skapar den operativa information som saknas idag.

Utbildning och egna verktyg

Ingenjör och civilekonom, samt studier inom Artificiell Intelligens (AI). Utvecklat analysverktyget ProfitFinder.

ProfitFinder®

Börje Paulsson.

Nästa steg i utvecklingen av ProfitFinder är att utveckla algoritmen vidare med AI.