Bakgrund Börje Paulsson

Erfarenhet.

Befattningar inom Saint-Gobain, Ferrosan, Tasso AB/Johns Mansfield, Business Sweden med flera bolag. Därefter ett management Buyout och etablering i forskarbyn Ideon i Lund och där utvecklat egna bolag.

Utbildning och egna verktyg

Ingenjör och civilekonom, samt studier inom psykologi, filosofi och Artificiell Intelligens (AI).
Utvecklat analysverktyget ProfitFinder.

ProfitFinder®

Börje Paulsson.

När chefen mår bra blir ett rationellt målinriktat jobb gjort. Därför är min specialitet ett existentiellt businessperspektiv.