Börje Paulsson - drygt 40 års företagserfarenhet

Befattningar inom Saint-Gobain, Johns Mansfield, Business Sweden med flera bolag. Därefter ett management Buyout och etablering i forskarbyn Ideon i Lund och där utvecklat egna bolag.

Utbildning och eget analysverktyg

Ingenjör och civilekonom, samt nu på senare år studier i psykologi, filosofi och Artificiell Intelligens (AI).
Utvecklat analysverktyget ProfitFinder.

ProfitFinder®

Börje Paulsson.

När chefen mår bra blir ett rationellt målinriktat jobb gjort. Därför är min specialitet ett existentiellt 7/24-businessperspektiv.