Börje Paulsson - 50 års företagserfarenhet

Anställningar och från 1985 egen verksamhet

Befattningar inom Saint-Gobain, Johns Mansfield och Ferrosan. Efter ett management Buyout från Ferrosan etablering i forskarbyn Ideon i Lund, där tillsammans med forskare och investerare utvecklat av mig delägda bolag. Från 2023 konsultverksamhet i bolaget ScoreBase inom företagssutveckling, samt tagit fram analysverktyget ProfitFinder.

Utbildning och eget analysverktyg

Ingenjör och civilekonom, samt från 2015 deltidsstudier i psykologi, filosofi och Artificiell Intelligens. Utvecklat analysverktyget ProfitFinder.
ProfitFinder®

Börje Paulsson.

Med min erfarenhet och nya samhällsvetenskapliga studier kan jag vid intresse inkludera ett existentialistiskt perspektiv i konsultkonceptet.