- Business-Life-Coach© ger dig:

- Stöd för att det du vill ha gjort också blir gjort - en motiverande vardag.

- Executive Coaching - kunddrivet projektstöd inom resultatutvecking, affärsmodell och strategi.

- För projektstöd erbjuds betalning i relation till resultat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se demo av algoritmen ProfitFinder On Demand.

För att underlätta förståelsen av systemet se gärna gärna PPT-genomgången av systemet först!

Här finns Indatakrav till systemet.

Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Södermalm,Stockholm