För att åstadkomma företagsförändring måste man veta vad man tjänar/förlorar pengar på.


Med algoritmen ProfitFinder skapar vi snabbt en tydlig utgångspunkt för ett strukturerat förändringsarbete.Företag som anlitar mig har antingen lönsamhetsproblem eller vill expandera eller handlar det om att digitalisera och öka sin konkurrenskraft. Det kan innebära att förändra affärsmodell, strategi, lägga ner del av verksamhet eller köpa upp.

Att verksamhetsutveckla ett företag så att det utnyttjar sin styrka och rikta den mot de kunder och marknader som vill betala ett pris som ger överskott är ett vanligt uppdrag. Min erfarenhet är att det, som regel, finns möjligheter att återta en god lönsamhet och en vidare expansion.

Ett kort uppdrag innebär att företaget har de interna möjligheter som krävs för att utvecklas positivt.

Ett längre uppdrag innebär att man står vid ett vägval och kanske måste investera i ny teknik eller ta strukturgrepp och köpa en konkurrent.

Ring mig så berättar jag mer! /Börje 0709 44 85 65