Utmaningen i dagens företagande är att nå balans i det integrerade arbetssättet mellan arbete och fritid.

I ett nyutvecklat koncept arbetar jag som Business-Life-Coach© och stöder klienter som kan och vill mer och som vill ha hjälp med snabbare komma vidare.ProfitFinder®
Utifrån erfarenhet och nytänkande är min specialtet att hjälpa till och lösa dina målkonflikter och få fram de bästa förutsättningarna hos dig för att du ska nå dina mål.

Ring mig så berättar jag mer 0709 44 85 65 /Börje