Vårspecial -Walking Personal Management Coaching - i sol och frisk luft
fokus - ta fram, initiera och stödja resultatförbättrande projekt.

Konceptet ProfitFinder är baserat på över 50 års erfarenhet av att ta fram dolda intjäningsmöjligheter.

Ring så berättar jag mer - Börje Paulsson VD, 0709 44 85 65

Konceptet ger dig...

ProfitFinder®

Det handlar om att vara konkurrenskraftig - bli en vinnare med ScoreBase. - Se blogg
ProfitFinder®
Börje Paulsson

För att säkerställa uppsatta mål använder ScoreBase den specialutvecklade algoritmen ProfitFinder On Demand i resultat-
utvecklingsarbetet. Se demo nedan!


Partner söks till exploatering av
ProfitFinder On Demand för
utveckling av en "AI stödd APP."
Till demo av systemet.