Testa ProfitFinder och se hur mycket ditt företag kan

öka konkurrenskraft och vinst av befintliga resurser!

Mer information 0709 44 85 65 / Börje Paulsson

ProfitFinder®

Med nya möjligheter att öka intjäningen skapar vi vinnare.

Ersättningsmodell med resultatgaranti.


ProfitFinder®
Börje Paulsson

Förutom optimerings algoritmen ProfitFinder erbjuder ScoreBase 50 års erfarenhet av att utveckla företag.


Partner söks till exploatering av
ProfitFinder för utveckling av en
"AI stödd APP."