Bonusen är din dynamiska framgångsplan som på ett nytt sätt stöder ditt genomförande mot uppsatta mål.

Det handlar om en personlig Success plan utifrån ett helhetsperspektiv. Från management, strategi och aktuella Hands-On frågor i arbetet till livspusslet.
Vi arbetar under sekretess och omfattningen bestämmer du!

Planen är en egenutvecklad "Road Map" med mål och delmål - kontinuerligt kompletterad med vad som uppnåtts och vad som är nästa steg. Det finns mycket mer att berätta om det unika med mitt arbetssätt - ring mig på 0709 44 85 65 så berättar jag mer!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map") är tagit från erfarenheter från Rally Sporten där man noga går igenom banan före och gör upp målsättning och skriver noter för varje delsträcka. På samma sätt gäller i min mentor Road Map att vi tydligör vad du vill uppnå = mål och att vi proaktivt går igenom vad som krävs för att uppnå målen. När vi sedan "kör" gäller terängen och inte kartan vilket gör att vi kontinuerligt daterar upp din Road Map.

ProfitFinder®