Road Map:en är en strukturerad plan som med en ny form av mentorskap systematiskt stöder genomförandet mot uppsatta mål.

Den innebär att arbeta från en Road Map med sina mål och delmål kompleterad med en gemensam Göra-lista. Det ger ett kraftfullt medagerandestöd då det kan genomföras plats- och tidsoberoende via webinar.

Hur det praktiskt går till och vilka positiva "resultateffekter" som uppnås berättar jag gärna mer om - ring mig på 0709 44 85 65.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map" är tagit från erfarenheter med Rally Sporten där man noga går igenom banan före och gör upp målsättning (Road Map) och skriver noter (den gemensamma Göralistan) för varje delsträcka.

ProfitFinder®