Road Map - en är en ny form av resultatskapande som ger ett kraftfullt genomförande stöd.

Vi arbetar från en Road Map med sina mål, delmål och Göra-lista. Det ger ett kraftfullt medagerandestöd som även kan genomföras plats- och tidsoberoende via webinar.

Vilka positiva "resultateffekter" som uppnås berättar jag gärna mer om - ring mig på 0709 44 85 65.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map" är tagit från erfarenheter med rally sporten där man noga går igenom vägen före (i resultatsammahang = vår gemensamma kunskap) och gör upp s k noter (Göralistan) för varje delsträcka (i resultatsammanhang = dina delmål).

ProfitFinder®