Road Map:en är en ny form av mentorskap som stöder ditt genomförande mot mål.

Vi arbetar från en Road Map med sina mål, delmål och Göra-lista. Det ger ett kraftfullt medagerandestöd som även kan genomföras plats- och tidsoberoende via webinar.

Vilka positiva "resultateffekter" som uppnås berättar jag gärna mer om - ring mig på 0709 44 85 65.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map" är tagit från erfarenheter med rally sporten där man noga går igenom Road Mappen före och gör upp noter (Göralistan) för varje delsträcka.

ProfitFinder®