Road mappen är en välstrukturerad plan som med mitt mentorskap systematiskt stöder genomförandet mot uppsatta mål.

Det handlar om att först ta fram en väl strukturerad och tydlig plan, en Road Map, utifrån mål. Och att sedan med mitt "resultatmentorskap" köra planen. .

Den egenutvecklade Road Mapen med sina mål och delmål är arbetsverktyget som kompletteras kontinuerligt med vad som uppnåtts och vad som är nästa steg. För att få saker att hända utifrån Road Mapen arbetar jag förutom med ansvarig chef - med den nyckelpersonal - som är avgörande för att nå uppsatta mål. Hur det praktiskt går till och vilka positiva "resultateffekter" som uppnås berättar jag gärna mer om - ring mig på 0709 44 85 65.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map" är tagit från erfarenheter med Rally Sporten där man noga går igenom banan före och gör upp målsättning och skriver noter för varje delsträcka.

ProfitFinder®